ČČK

Formulář oblastního spolku Českého červeného kříže

Zde uvedené informace využijeme pro tvorbu letáků jednotlivých obcí ve vašem regionu zdarma.


Naše letáky:

  • Obsahují informace obecní a regionální (dodané úřadem obce), okresní (dodané oblastním spolkem ČČK skrze níže uvedený formulář), krajské a celostátní.
  • Jsou snadno použitelné, neboť jsou strukturované podle potřeb obyvatel
  • Jsou psány velkým písmem, takže jsou čitelné i pro slabozraké.
  • Vzor letáku ZDE.

Jste-li oblastním spolkem Českého Červeného kříže, prosíme vás o vyplnění níže uvedeného formuláře:

Formulář oblastní pobočky Českého červeného kříže
Připojte vaše letáky ČČK vydané v době pandemie:
Maximum upload size: 30MB
Pokud máte již hotové nějaké letáky, připojte je prosím zde. Získáme tak další důležité informace a pomůže nám to dále náš leták vylepšovat.