O nás

Koronavirus.Report je sada nástrojů usnadňujících zvládání pandemie.

Poslechněte si podcast s autorem projektu Koronavirus.report Rudolfem Belcem. Dozvíte se příklady nejlepší praxe při zvládání pandemie a také jak tento projekt vznikl, jaký je jeho smysl a čím je užitečný pro vedení obcí i pro občany.
Expertní tým

Mgr. Zuzana Furišová, DIS, ředitelka, Český červený kříž Prachatice 

MUDr. Zdenka Danzigová, primářka, nemocnice Třebotov

Mgr. Michal Kniha, psychoterapeut, Terapie Sacre Coeur  

RNDr. Karel Drbal Ph.D. imunolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Rudolf Belec, konzultant, Siesta Solution 

Matěj Hollan, ředitel, Asociace nevládních organizací


Čemu věříme:

  1. IT technologie urychlují a usnadňují
  2. V situaci, která je absolutně nová, je užitečné využít kolektivní inteligenci – metoda „pokus omyl“ velkého počtu lidí a hledání toho, co funguje.
  3. Samosprávy jsou přetíženy a nemají čas řešit body agendy z bodů 1 a 2. Externí poradenská činnost, dodání postupů a nástrojů může jejich práci zefektivnit.
  4. Informací v mediálním prostředí je obrovské množství. Ne všechny jsou relevantní. Oddělit důležité informace od zpráv pomíjivých je časově náročné. Sdílení těchto roztříděných informací zefektivní zvládnutí pandemie.
  5. Doručení informací v co nejvíc srozumitelné, přijatelné podobě (mapy, aplikace, filtrace, atd.) rozšíří zásah a zvýší dopad na společnost.
  6. Velkou prioritu mají nástroje usnadňující zapojení co největšího počtu lidí.
  7. Přetíženost telefonních linek vede ke zřizování linek nových. Informace o jejich existenci ve srozumitelné podobě odlehčí přetíženým linkám.
  8. Považujeme za důležité, aby skupiny a projekty, které přispívají ke zvládnutí pandemie, maximálně kooperovali, zvýší se tak účinnost jejich pomoci.
  9. Je velmi důležitá dobrá spolupráce státní správy, samosprávy a dobrovolníky.
  10. Je potřeba motivovat občany k dobrovolnictví a vytvářet jim k tomu podmínky.  

Jelikož problémy lidí způsobené koronavirem jsou všude na Zemi analogické, nabízí se využít infrastrukturu projektu koronavirus.report i v zahraničí. V případě dostatku finančních prostředků a dobrovolníků budeme aplikaci šířit do dalších zemí (připrava IT infrastruktury, vytvoření personálního zázemí v jednotlivých zemích, metodické vedení při plnění obsahu a propagace). 


Autorem myšlenky a tahounem projektu je Rudolf Belec.


Aktuálně se na projektu podílí 10 lidí. 


Jelikož chceme projekt dále rozvíjet, uvítáme vaší pomoc, i finanční. (kontakt: rudolf.belec@cgnt.eu)


Vybrané prostředky budou použity na zkvalitnění aplikace, doplňování informací, propagaci projektu a na jeho globální šíření.