O nás

Koronavirus.Report je sada nástrojů usnadňujících zvládání pandemie.


Poslechněte si podcast s autorem projektu Koronavirus.report Rudolfem Belcem. Dozvíte se příklady nejlepší praxe při zvládání pandemie a také jak tento projekt vznikl, jaký je jeho smysl a čím je užitečný pro vedení obcí i pro občany.Čemu věříme:

  1. IT technologie urychlují a usnadňují
  2. V situaci, která je absolutně nová, je užitečné využít kolektivní inteligenci – metoda „pokus omyl“ velkého počtu lidí a hledání toho, co funguje.
  3. Samosprávy jsou přetíženy a nemají čas řešit body agendy z bodů 1 a 2. Externí poradenská činnost, dodání postupů a nástrojů může jejich práci zefektivnit.
  4. Informací v mediálním prostředí je obrovské množství. Ne všechny jsou relevantní. Oddělit důležité informace od zpráv pomíjivých je časově náročné. Sdílení těchto roztříděných informací zefektivní zvládnutí pandemie.
  5. Doručení informací v co nejvíc srozumitelné, přijatelné podobě (mapy, aplikace, filtrace, atd.) rozšíří zásah a zvýší dopad na společnost.
  6. Velkou prioritu mají nástroje usnadňující zapojení co největšího počtu lidí.
  7. Přetíženost telefonních linek vede ke zřizování linek nových. Informace o jejich existenci ve srozumitelné podobě odlehčí přetíženým linkám.
  8. Považujeme za důležité, aby skupiny a projekty, které přispívají ke zvládnutí pandemie, maximálně kooperovali, zvýší se tak účinnost jejich pomoci.
  9. Je velmi důležitá dobrá spolupráce státní správy, samosprávy a dobrovolníky.
  10. Je potřeba motivovat občany k dobrovolnictví a vytvářet jim k tomu podmínky.  

Jelikož problémy lidí způsobené koronavirem jsou všude na Zemi analogické, nabízí se využít infrastrukturu projektu koronavirus.report i v zahraničí. V případě dostatku finančních prostředků a dobrovolníků budeme aplikaci šířit do dalších zemí (připrava IT infrastruktury, vytvoření personálního zázemí v jednotlivých zemích, metodické vedení při plnění obsahu a propagace). 


Autorem myšlenky a tahounem projektu je Rudolf Belec.


Aktuálně se na projektu podílí 10 lidí. 


Jelikož chceme projekt dále rozvíjet, uvítáme vaší pomoc, i finanční. (kontakt: rudolf.belec@cgnt.eu)


Vybrané prostředky budou použity na zkvalitnění aplikace, doplňování informací, propagaci projektu a na jeho globální šíření.